Διαλογέας Φυστικιού Αιγίνης

Διαλογέας φυστικιού Αιγίνης (Κλειστού – Ανοιχτού)
Μια ακόμα κατασκευή μας και δηλωμένη πατέντα.

Ποσοστό διαλογής : 98%
Παραγωγή: 150+ / kg/h

Δεκτή δοκιμή  στον χώρο μας.

Βίντεο Διαλογέα Φυστικιού Αιγίνης

Τιμή: Απο 8,000€

 Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας: 1009067

GREEK FLAG

 

 
RSS NewsFollow Us!Facebook